SİTOGENETİK


1.Affymetrix CytoScan HD array Kit ve Sarf Kitleri

2.Affymetrix CytoScan 750K array Kit ve Sarf Kitleri

3.Affymetrix CytoScan Optima array Kit ve Sarf Kitleri

Affymetrix CytoScan HD array Kit ve Sarf Kitleri:Toplamda 2,690,000 marker içeriği ile moleküler sitogenetik analizleri için komple bir çözüm sağlamaktadır. 750,000 polimorfik (SNP) ve 1,900,000 non-polimorfik (CNV) marker içeriği ile tüm genom için çok yüksek çözünürlükte analiz imkanı sunmaktadır. Affymetrix CytoScan HD arrayleri bu geniş kapsamı ile sitogenetik çalışmalar için benzersizdir.
Moleküler karyotiplendirme, FISH gibi limitli teknolojiye sahip geleneksel sitogenetik yöntemlere göre çok daha kısa zamanda (2,5 gün), çok daha az miktarda gDNA ile (250ng) çok daha yüksek çözünürlükte sonuç alınması (20kb-100kb) çalışmanın avantajları arasındadır.
Affymetrix CytoScan HD arrayleri ile tüm genom kopya sayısı değişiklikleri tespit edilebilir. 20kb-100kb ve üzerindeki delesyon ve amplifikasyonlara ait tüm bilgiler, kullanımı oldukça kolay Affymetrix yazılımları ile belirlenir. Bu şekilde exon seviyesinde mikrodelesyon analizi yapılabilmektedir.

Büyüklüğü, genomdaki tam yeri, kopya sayısı, tespit edildiği marker bilgileri, hangi gen bölgesinde bulunduğu, bu bölgeye ait varyasyon bilgileri, FISH probları gibi bilgilere NCBI, UCSC, Ensembl, Toronto, ve OMIM gibi veritabanları ile bağlantılı olarak çalışan bu yazılımlar ile ulaşmak mümkündür.

Affymetrix CytoScan HD arrayleri, şu ana kadar tanımlanan kanser ile ilgili genlerin tamamına, RefSeq genlerinin, X kromozomu genlerinin ve OMIM genlerinin yaklaşık %97’sine ait marker içeriği ile hem genotiplendirme hem de kopya sayısı analizine olanak sağlamaktadır.

SNP(single nucleotid polymorfizm) ve CNV(copy number variation) markerlarının birarada tek bir arrayde olması, heterozigositi kayıpları (LOH - loss of heterozigosity) ile homolog kromozom çiftinin tamamının veya bir parçasının aynı ebeveynden gelmesi olarak tanımlanan uni-parental dizomilerin (UPD) belirlenebilmesini sağlamaktadır.


https://www.cosimo-kindermode.de/ https://www.teuto-finanzen.de/ http://www.kshatriyasuperlam.com/ https://www.young4mation.de/ https://www.fedelespain.com/ https://www.werners-index.de/ https://www.detektei-schrauwers.de/ https://www.vuongdesign.nl/ https://www.apply-pictures.de/ https://www.secure-message.com/ https://www.max-kranz.de/ http://www.orangewebbers.nl/ http://www.rednosedesign.nl/ https://www.havarie-lehmann.de/ https://www.detektei-schrauwers.de/ https://www.wohnungen-lorch.de/ https://www.flomaq.de/ http://www.rome-italie.nl/ https://www.ralf-mackel.de/ https://www.one2connect.nl/ http://www.expatcentrale.nl/ https://www.ois-quality.de/ https://www.burg-consulting.de/ https://www.motorkai.de/ http://www.kshatriyasuperlam.com/ http://www.bramwerkt.nl/ https://www.sbt-rechtsanwaelte.de/ https://www.securus-peine.de/ https://www.philippjaehnel.de/ http://www.hoenskliks.nl/ https://www.snowmeeting.nl/ https://www.teleskipp.de/ https://www.wohnungen-lorch.de/ http://www.orangewebbers.nl/ https://www.rusinvestor.de/ https://www.tinnitustrupp.de/ https://www.carsten-duebbers.de/ https://www.bes-t-guides.de/ https://www.motorkai.de/ https://www.autogaspro.de/ https://www.4th-arcanum.de/ http://www.rednosedesign.nl/ http://www.ibblaneck.de/ https://www.pestalozzinet.de/ https://www.gedichtehaus.de/ http://www.opendepot.de/ http://www.securimps.fr/ https://www.bes-t-guides.de/ https://www.dirndl-jaeger.de/